Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

SALARISADMINISTRATIE

Heeft of krijgt u personeel in uw onderneming? Dan is een goede loonadministratie van wezenlijk belang. Denk hierbij niet alleen aan de loonstroken van de medewerkers, maar ook aan het optimaal benutten van de fiscale mogelijkheden op o.a. het gebied van de WKR.

Wij zijn op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving op het gebied van de loonadministratie. De loonstroken van uw medewerker(s) kunnen door ons per email worden verzonden naar uw medewerkers of naar uzelf of zelfs naar beiden indien gewenst. Tevens is het mogelijk dat uw medewerkers hun loonstrook inzien via een App op hun mobiele telefoon of tablet.

SALARISADMINISTRATIE

Heeft of krijgt u personeel in uw onderneming? Dan is een goede loonadministratie van wezenlijk belang. Denk hierbij niet alleen aan de loonstroken van de medewerkers, maar ook aan het optimaal benutten van de fiscale mogelijkheden op o.a. het gebied van de WKR.

Wij zijn op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving op het gebied van de loonadministratie. De loonstroken van uw medewerker(s) kunnen door ons per email worden verzonden naar uw medewerkers of naar uzelf of zelfs naar beiden indien gewenst. Tevens is het mogelijk dat uw medewerkers hun loonstrook inzien via een App op hun mobiele telefoon of tablet.

finactax-salaris-administratie

Het maken van een pro-forma loonstrook in het geval van een loonsverhoging of een nieuw aan te trekken medewerker zit in onze prijs inbegrepen. Hiervoor krijgt u dus geen aanvullende factuur. U weet dus op voorhand wat uw kosten zijn voor de loonadministratie.

Ook voor de loonadministratie werken wij met vaste prijzen. Wij rekenen met een vast bedrag op jaarbasis van EUR 100 en daarnaast de kosten per loonstrook. In het geval van een vast-loon rekenen wij een bedrag van EUR 5,00 per loonstrook. Heeft uw medewerker geen vast-loon, maar een variabel aantal uren, dan rekenen wij hiervoor een bedrag van EUR 6,50 per loonstrook.

In dit vaste bedrag zitten de volgende zaken inbegrepen:

– Loonstroken voor uw medewerkers
– Journaalposten voor uw boekhouding
– Aanleveren van een digitaal betalingsbestand voor uw bank
– Indien gewenst aanleveren van gegevens bij het pensioenfonds
– Jaarlijkse rapportage voor de WKR
– Indienen van de aangiftes loonhe?ngen

Tevens is het mogelijk om het opstellen en beheren van de arbeidsovereenkomsten volledig aan ons uit te besteden. Wij werken altijd met contracten die up-to-date zijn aan de laatste weten regelgeving. Tevens bewaken wij voor u de termijnen met betrekking tot het aflopen van de contracten en het inschatten van uw risico’s op het gebied van ziekte en transitievergoeding.

finactax-salaris-administratie

Het maken van een pro-forma loonstrook in het geval van een loonsverhoging of een nieuw aan te trekken medewerker zit in onze prijs inbegrepen. Hiervoor krijgt u dus geen aanvullende factuur. U weet dus op voorhand wat uw kosten zijn voor de loonadministratie.

Ook voor de loonadministratie werken wij met vaste prijzen. Wij rekenen met een vast bedrag op jaarbasis van EUR 100 en daarnaast de kosten per loonstrook. In het geval van een vast-loon rekenen wij een bedrag van EUR 5,00 per loonstrook. Heeft uw medewerker geen vast-loon, maar een variabel aantal uren, dan rekenen wij hiervoor een bedrag van EUR 6,50 per loonstrook.

In dit vaste bedrag zitten de volgende zaken inbegrepen:

– Loonstroken voor uw medewerkers
– Journaalposten voor uw boekhouding
– Aanleveren van een digitaal betalingsbestand voor uw bank
– Indien gewenst aanleveren van gegevens bij het pensioenfonds
– Jaarlijkse rapportage voor de WKR
– Indienen van de aangiftes loonhe?ngen

Tevens is het mogelijk om het opstellen en beheren van de arbeidsovereenkomsten volledig aan ons uit te besteden. Wij werken altijd met contracten die up-to-date zijn aan de laatste weten regelgeving. Tevens bewaken wij voor u de termijnen met betrekking tot het aflopen van de contracten en het inschatten van uw risico’s op het gebied van ziekte en transitievergoeding.

Boekhouding: uw zorg = onze zorg!

Boekhouding: uw zorg = onze zorg!

Benieuwd wat dat voor u inhoudt?